Koniki polskie

Widok tych zwierząt budzi dumę, ponieważ rasa konik polski została wyhodowana w wyniku żmudnych i długotrwałych prac badawczych i hodowlanych prowadzonych od połowy lat 20 XX wieku przez polskich naukowców. Dziś większość  żyjących na terenie Europy stad koników polskich pełniących rolę wielkich kreatorów krajobrazu otwartego, pochodzi z Polski. Daleko im urodą do koni wierzchowych, ale ich atutem jest wytrzymałość, dzielność, niesłychana kondycja, zdolność przystosowywania się do trudnych warunków środowiska, wszystko co pozwala przez cały rok przebywać na łąkach i pastwiskach kształtując mozaikę roślinności w ten sposób, aby sprzyjała bioróżnorodności botanicznej i ornitologicznej. Dzięki ich wypasowi na wilgotnych łąkach gniazdują kszyki, czajki, krwawodzioby i rycyki.