1 post from day 21/04/2020

Bydło to brzmi dumnie, część druga

    Chcę opisać coś, co zdarzyło się kiedyś na pastwisku, ale ponieważ, to historia o zwierzętach dla mnie wyjątkowa, nie wiem, jak zrobić to najlepiej. Bo, kiedy na przykład opowiadam o pewnym psie, który zmienił zachowanie wobec swojej ...

    Czytaj dalej